Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI opiera się na wcześniej przeprowadzonej diagnozie, aby była ona efektywna konieczna jest współpraca z rodzicem/opiekunem dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w szczególnych wypadkach – 2 razy w tygodniu). Terapia SI prowadzona jest w sposób niedyrektywny, podążający za potrzebami dziecka. Celem terapii SI jest zapewnienie oraz kontrolowanie informacji sensorycznych. Oprócz terapii w sali SI dziecko powinno stosować się do określonej przez terapeutę diety sensorycznej w domu oraz (jeśli to możliwe) w przedszkolu/szkole.

Konsultacje Integracji Sensorycznej

Konsultacje przeznaczone są dla:
  • Rodziców, którzy obserwują u swoich dzieci niepokojące ich zachowania
  • Rodziców, którzy podejrzewają u swoich dzieci zaburzenia Integracji Sensorycznej
  • Rodziców, którym zasugerowano, np. w szkole, przedszkolu, że ich dziecko może mieć zaburzenia Integracji Sensorycznej
Podczas konsultacji rodzic wspólnie z terapeutą wypełnia kwestionariusz SI, omawia niepokojące go zachowania dziecka, przedstawia ewentualną dokumentację medyczną, opinię nauczyciela czy opinię z Poradni psychologiczno – pedagogicznej. Celem konsultacji jest pomoc w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu ewentualnej diagnozy oraz terapii SI.

Terapia SI Tarnowskie Góry oraz Diagnoza SI Tarnowskie Góry  Integracja Sensoryczna Kalety oraz  ćwiczenia SI czyli ćwiczenia integracji sensorycznej kolorowe i kreatywne wycinanki dla dzieci pdf pomoce dydaktyczne dla rodziców edukacji domowej i nauczycieli przedszkoli znajdziesz na: https://edu-grafika.pl/