Ocena procesów przetwarzania sensorycznego odbywa się w trzech etapach i obejmuje:

ETAP 1 – Ankieta dla rodziców i nauczycieli
Ankieta dla rodziców i nauczycieli przesyłana jest w formie elektronicznej. Wypełnioną ankietę należy odesłać conajmniej na dwa dni przed umówionym terminem spotkania w sali Integracji Sensorycznej.
ETAP 2 – Obserwacja swobodnej i ukierunkowanej aktywności dziecka
Obserwacja odbywa się na sali Integracji Sensorycznej w towarzystwie jednego z rodziców, sesja trwa ok. 1 godziny.(jeżeli konieczne będzie przedłużenie obserwacji nie wpłynie to na końcowy koszt diagnozy).
ETAP 3 – Przeprowadzenie prób Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz Południowo-kalifornijskich testów Integracji Sensorycznej
Przeprowadzenie ww. testów odbywa się na kolejnym spotkaniu i trwa min. 1 godzinę
(jeżeli konieczne będzie przedłużenie obserwacji nie wpłynie to na końcowy koszt diagnozy). Jeżeli jest to możliwe sesja odbywa się bez udziału rodziców.

Etap 2 oraz 3 będzie nagrywany w celu dokładniejszej analizy wyników. Nagrania przeznaczone są tylko do celów diagnostycznych i są własnością terapeuty. Nie będą one udostępniane oraz publikowane.

Terapia Integracji Sensorycznej oraz Diagnoza Integracji Sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesno szkolnym z miejscowości takich jak: Kalety Tarnowskie Góry, Lubliniec oraz  Koszęcin. Prowadzona jest w Sala Integracji Sensorycznej natomiast Zajęcia Integracji Sensorycznej oraz Diagnoza Integracji Sensorycznej Tarnowskie Góry są ciekawe i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. 

Kolorowe karty pracy oraz wycinanki, ćwiczenia i zadania matematyczne oraz pomoce do nauki pisania i czytania znajdziesz na: https://edu-grafika.pl/